GIMCANA de JOCS TRADICIONALS i de CUCANYES amb Fi de Festa

ANEM a JUGAR!! Activitat infantil amb la recuperació dels JOCS TRADICIONALS de CUCANYES, es va organitzar un circuit de Jocs de Cucanyes fent participar a tots els nens i nenes, joves i públic familiar, tot dinamitzat per la nostra companyia ROVELL D’OU Qualsevol ésser humà, independentment del lloc d’origen, té tendència a jugar de forma natural o espontània.

TRANSPORT
EQUIP DE SÒ DE 2.000 w
MATERIAL NECESSARI INCLÒS

COMPOSICIÓ:

 • Duo
 • Trio
 • Quartet

Així, el joc de cucanyes va associat a l’entreteniment i a la diversió dels participants. A més de la diversió, el joc també és una manera d’aprendre i desenvolupar-se. Aprendre a pactar i respectar unes normes, acceptar a la resta de jugadors, desenvolupar les habilitats i capacitats motrius, etc. són elements que conformen part de la idiosincràsia del joc. Es per això que nosaltres creiem que com que els jocs tradicionals són jocs que provenen de la tradició popular i s’han conservat en el temps, passant de generació en generació. Són un element important i integral de la nostra cultura, que forma part de la nostra societat. La comunicació: El diàleg entre els participants és necessari perquè cal posar-se d’acord sobre quines són les normes utilitzades. No existeix un reglament dels jocs de cucanyes: tot queda obert a la decisió dels participants.

 • La relació entre els participants: Normalment són jocs que s’aprenen d’altres nens i nenes més grans o que provenen d’altres llocs. Són els mateixos jugadors qui pacten les normes
 • La transmissió cultural: Podem trobar jocs molt semblants arreu del món. És un primer punt de trobada entre persones de procedències diverses a partir del qual podem arribar a descobrir a l’altre i la seva cultura, i afavorir l’aprenentatge de la riquesa d’ allò que és diferent.
 • L’ús dels elements de l’entorn: Per jugar hem de construir els nostres propis elements de joc, ja sigui a base d’elements extrets de la natura o bé amb material reciclat.

 

JOCS DE CUCANYES:

Es per això que la nostra COMPANYIA d’ESPECTACLES ROVELL D’OU organitzarà un circuit de JOCS tradicionals de CUCANYES amb els jocs següents:

 • Cursa amb una cullera boca amb un ou

 • Joc del mocador

 • Arrenca cebes

 • Estirar la corda

 • Mata conills

 • Carrera de sacs

 • La gallineta cega

 • Trencar l’olla

poden participar sobre tot els nens i nenes i el públic assistent, una gran FESTA amb una participació total i es que amb la COMPANYIA d’Espectacles ROVELL D’OU no n’hi ha mai prou !!

TALLERS:

Moldeixar figuretes massa flexible ( jumping Clay) , Confecció de  pilotes (malabars), Confecció de carioques (malabars), Tatuatges, Maquillatge, pintura i dibuix artístic, confecció de collarets i polseretes amb pasta de sopa de colors…

 • Pintura i dibuix
 • Polseres, collarets,…
 • Maquillatge Fantasia
 • Corones reials, espases…
 • Florals…
 • Marcs de fotos decorats amb pasta de sopa
 • Dibuixos i pintures
 • Tatuatges de treure i posar.

*Els preus inclouen tot el material necessari per realitzar els tallers , monitors, animadors, equip de so, tècnic de so,transport, muntatge i desmuntatge.

US PODEM FER UN PRESSUPOST A LA VOSTRA MIDA TANT ECONÒMICAMENT COM AMB LA COMPOSICIÓ DELS TALLER